наш професіоналізм - ваша впевненість
Документи

Землевпорядні роботи

Геодезичні роботи

Земельне законодавство

- Земельний кодекс України

- Лісовий кодекс України

- Закон України про оренду землі

-Водний кодекс України

-Закон України про Землеустрій

-Закон України про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

- НАКАЗ «Про затвердження Інструкції про порядок складання,
видачі, реєстрації і зберігання державних актів на
право приватної власності на землю…»

- Про затвердження порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб

- Порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у арзі його відсутності при переході прав власності на земельну ділянку

- Наказ Про затвердження Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам


Перелік Документів

Порядок

Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, у разі його відсутності, при переході прав власності на земельну ділянку

Цей порядок розроблений з метою виконання п.2 наказу Держкомзему від 22.06.09 р. №З26 ,,про деякі питання реалізації положень Закону України ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок"

Видача довідки про. присвоєння кадастрового номера в разі звернення власника земельної ділянки або одного із спадкоємців (при оформленні спадщини) (надалі замовник) до територіального органу Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки, у разі його відсутності, здійснюється в наступному порядку:

1. Територіальний орган Держкомзему відповідно до поданої заяви та наданої копії державного акта на право приватної власності на землю надає замовнику копії документів із технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, що знаходиться в архіві управління Держкомзему в районі (місті), а саме:

 • план земельної ділянки;

 • кадастровий план;

 • каталог координат в умовній системі, крім CK-6З ( при наявності, каталог координат в умовній системі СК-6З отримує виконавець)

 • абрис закладки межових знаків;

 • опис меж;

 • план встановлених меж;

 • висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки (при наявності).

Якщо технічна документація відсутня, територіальний орган Держкомзему видає довідку про її відсутність.

2. Замовник звертається до ліцензованої землевпорядної організації (надалі виконавець) щодо надання послуг по відновленню меж земельної ділянки, та виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для подальшого внесення відомостей про земельну ділянку до АСДЗК.

3.Виконавець, на підставі укладеного договору, надає замовнику послуги по відновленню меж земельної ділянки, та виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (надалі технічна документація), яка включає:

 • Схему розташування земельної ділянки ( на копії з індекс но-кадастрової карти).

 • Пояснювальну записку.

 • Технічне завдання на виконання робіт.

 • Клопотання замовника.

 • Копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власника земельної ділянки (не надаються у разі смерті власника земельної ділянки).

 • Копію державного акту на право приватної власності на землю.

 • Копію свідоцтва про смерть власника земельної ділянки ( у разі оформлення спадщини).

 • План земельної ділянки.

 • Кадастровий план земельної ділянки.

 • Довідку про присвоєння кадастрового номера.

 • Акт відновлення меж земельної ділянки та здачі межових знаків під нагляд на збереження.

 • Висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки.

 • Каталог координат кутів повороту меж.

 • Абриси закладки межових знаків.

 • Експлікація земель по ф. 6-зем.

 • Матеріали польових геодезичних робіт.

 • Додатки (копії документів з технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку із архіву управління Держкомзему в районі (місті).

4. Виконавець формує та надає обмінний файл разом із технічною документацією до Львівської регіональної філії Центру ДЗК для внесення відомостей про земельну ділянку до АСДЗК.

5. Львівська регіональна філія Центру ДЗК у відповідності до п.п. 2.1-2.2. Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель здійснює перевірку та приймання обмінного файлу.

6.Технічна документація разом з комплектом реєстраційних карток передається виконавцем робіт до територіального органу Держкомзему.

7. Територіальний орган Держкомзему у 10-денний термін:

7.1. Перевіряє наявність на титульному аркуші технічної документації відмітки про приймання обмінного файла, зміст реєстраційної картки, відповідність відомостей, що містить реєстраційна картка до технічної документації.

7.2.Ставить відмітку на реєстраційних картках та передає до районного (міського) відділу Центру ДЗК за актом приймання-передавання.

7.3.видає замовнику довідку про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

8. У разі, якщо технічна документація розробляється на земельну ділянку власник якої помер, обмінний файл виготовляється та приймаєrься без даних паспорта та ідентифікаційного коду (до технічної документації додається копія свідоцтва. про смерть).

9. Довідка про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці готується територіальним органом Держкомзему у двох примірниках. Один примірник надається виконавцю при виготовленні технічної документації для формування обмінного файлу та внесення відомостей про земельну ділянку в АСДЗК. Другий примірник видається замовнику згідно п.7.3.

10. У разі якщо технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку відсутня в архіві територіального органу Держкомзему, послуги по відновленню меж земельної ділянки надаються виконавцем на підставі даних державного акта на право приватної власності на землю.

11. Якщо в результаті проведених робіт виконавцем встановлено, що при незмінних розмірах та загальної конфігурації земельної ділянки фактична площа не відповідає площі зазначеною в державному акті, що може обґрунтовуватись помилкою в обчисленні площі зазначеною в державному акті, органом, що прийняв рішення про передачу земельної ділянки у власність приймається рішення про уточнення площі. В такому випадку це рішення долучається до технічної документації і замовнику на підставі цієї ж документації видається новий державний акт.

12. Якщо власнику земельної частки (паю) земельна ділянка виділена в натурі та використовується за цільовим призначенням , кадастровий номер надається згідно з п.п. 1-7 даного Порядку.

13. Якщо земельна ділянка не виділена в натурі, або передана в оренду і обробляється орендарем єдиним масивом разом з іншими земельними ділянками то кадастровий номер земельним ділянкам може надаватись тільки при умові наявності відповідної технічної документації по передачі земельних ділянок у власність громадянам власникам земельних часток (паїв) в архіві територіального органу Держкомзему і здійснюється в наступному порядку:

13.1. Територіальний орган Держкомзему відповідно до поданої заяви та наданої копії державного акта на право приватної власності на землю надає замовнику копії документів із технічної документації із землеустрою по передачі земельних ділянок у власність громадянам власникам земельних часток (паїв), що знаходиться в архіві управління Держкомзему в районі відповідно до п.l даного Порядку.

13.2. Замовник звертається до ліцензованої землевпорядної організації (надалі виконавець) щодо виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку для внесення відомостей в АСДЗК.

13.3.Виконавець, на підставі укладеного договору, надає замовнику послуги по виготовленню технічної документації із землеустрою на земельну ділянку для внесення відомостей в АСДЗК (надалі технічна документація), яка включає:

 • Схему розташування земельної ділянки ( на копії з індексно-кадастрової карти).

 • Пояснювальну записку.

 • Технічне завдання на виконання робіт.

 • Клопотання замовника.

 • Копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власника земельної ділянки (не надаються у разі смерті власника земельної ділянки).

 • Копію державного акту на право приватної власності на землю.

 • Копію свідоцтва про смерть власника земельної ділянки ( у разі оформлення спадщини).

 • План земельної ділянки.

 • Кадастровий план земельної ділянки..

 • Довідку про присвоєння кадастрового номера.

 • Висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки.

 • Каталог координат кутів повороту меж.

 • Експлікація земель по ф. 6-зем.

 • Додатки (копії документів з технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку із архіву управління Держкомзему в районі (місті).

13.4. Далі згідно з п.п. 4-7 даного Порядку.

Матеріал забезпечений за допомогою офіційного сайту Верховної Ради України